Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerpwedstrijden – disclaimer

Aanbestedingen
De aankondigingen van Europese en nationale architectuuropdrachten op deze site zijn ontleend aan de websites ted.europa.eu.
Hoewel daarnaar wordt gestreefd, kan het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal niet garant staan voor het eventueel ontbreken van een procedure. De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Wie desondanks constateert dat er een procedure ontbreekt of van mening is dat de informatie onjuistheden zou bevatten, wordt verzocht dit aan het Steunpunt te laten weten.

Aanbevelingen
Het Steunpunt reageert gevraagd en ongevraagd op aangekondigde architectuuropdrachten. De aanbevelingen van het Steunpunt worden op deze website gepubliceerd met het doel, bij te dragen aan verbetering van de procedures.

Aansprakelijkheid
Aan deze website en de inhoud daarvan wordt grote zorg besteed. Stichting Architectuur Lokaal en de andere betrokkenen bij de totstandkoming van deze website staan echter niet in voor de juistheid en volledigheid van de inhoud van deze website en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade in verband met het gebruik van deze website of van de via de website verstrekte informatie, of in verband met het vertrouwen van de gebruiker op de juistheid of volledigheid daarvan.

Afbeeldingen
Stichting Architectuur Lokaal tracht zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de auteursrechten ten aanzien van afbeeldingen. Indien u desondanks meent dat een afbeelding op deze website is geplaatst zonder eerbiediging van uw auteursrechten verzoeken wij u contact op te nemen met het Steunpunt.

Copyright
┬ę 2009, Stichting Architectuur Lokaal
De auteursrechten ten aanzien van deze website en de inhoud daarvan worden uitdrukkelijk door Architectuur Lokaal en haar eventuele licentiegevers voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Architectuur Lokaal is het niet toegestaan de inhoud van de website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken behoudens indien en voor zover de inhoud uitdrukkelijk voor dat doel op deze website is opgenomen.