Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

9e Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

09 juni 2022, Commissie van Aanbestedingsexperts – De 9e jaarrapportage heeft betrekking op een periode van 10 maanden, te weten de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021. De Commissie zal het verslag van haar werkzaamheden voortaan namelijk per kalenderjaar uitbrengen. Ook heeft de Commissie gekozen voor een andere presentatie van haar rapportage.
Lees meer

Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden

17 februari 2022, PIANOo – Op termijn worden aanbestedende diensten verplicht een klachtenregeling te hebben met onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedingen. PIANOo adviseert aanbestedende diensten zich hier tijdig op voor te bereiden. De Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling.
Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.