Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Ontwerpwedstrijden – Inrichting Tijdelijke Huisvesting Bibliotheek Rotterdam

De gemeente Rotterdam zoekt een interieurarchitect voor het ontwerp van de inrichting van de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek te Rotterdam. Na publicatie van de uitvraag hebben geïnteresseerde architecten tot 23 juli 2022 om een portfolio in te zenden naar [email protected].

Uit deze inzendingen selecteert de gemeente drie architecten voor een onderhandse aanbesteding. Op basis van een visie op de opgave en een projectaanpak zal de meest geschikte architect worden geselecteerd. De te selecteren architect zal opdracht krijgen een ontwerp voor de inrichting en de daar bijhorende logistiek van de tijdelijke bibliotheek te maken en dit in samenwerking met de betrokken partijen (bouwkundige architect, adviseur constructies en installatie adviseurs en brandveiligheid) uit te werken tot een bestek.

Relevante documenten kunnen hier gedownload worden.

Opdrachtgever


Gemeente Rotterdam


Documenten


procedure