Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Gemeente Den Haag schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een betaalbare, aantrekkelijke en passende kiosk voor Den Haag. Deelname staat open voor ondernemers in combinatie met een architect en / of aannemer. Er worden in het najaar twee winnaars gekozen door een onafhankelijke vak- en publieksjury.De eerste prijs is een geldbedrag van 25.000 […]

Sluiting 01-11-2017 Procedure Openbare procedure De provincie Noord-Holland schrijft vanuit het UTW een prijsvraag uit voor verbindende ideeën voor biodiversiteit op bedrijventerreinen. Langs deze weg kan iedereen, van burger tot adviesbureau in de provincie Noord-Holland, een bijdrage leveren aan het introduceren en vergroten van biodiversiteit op bedrijventerreinen. Biodiversiteit wordt in deze prijsvraag gedefinieerd als “het […]

Sluiting 24-01-2018 Procedure Openbare procedure Gemeente Den Haag schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een landmark op het Hobbemaplein in Den Haag. Het Hobbemaplein is het epicentrum en tegelijkertijd ook de entree van een dynamisch gebied. Het ligt op de grens van de Schilderswijk en Transvaal, verbindt de Haagse Markt met de Hobbemastraat […]

Sluiting 14-01-2018 Procedure Openbare procedure Adviseur Poelmans Communication FaberExpoSize schrijft een ideeënprijsvraag uit voor het ontwerp van een creatief en verrassend visueel concept voor de openbare ruimte rondom het Binnenhof, wat resulteert in een aantrekkelijk alternatief tijdens de gehele looptijd van de renovatie, gedurende welke periode (vijf en een half jaar) het Binnenhof niet toegankelijk […]

Sluiting 03-01-2021 Procedure Openbare procedure Staatsbosbeheer en Kunstloc Brabant schrijven in samenwerking met Nationaal Park het Groene Woud een prijsvraag uit voor een geluidswerend ontwerp, waarbij energieopwekking wordt gekoppeld aan de omringende natuur en ook de verbeelding wordt aangesproken. Deelname staat open voor teams bestaande uit professionals vanuit de kennisvelden architectonisch ontwerp, landschapsontwerp, beeldende kunst […]

Sluiting 16-02-2022 Procedure Niet-openbare procedure EU Urban Land Institute (ULI) Europe schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van een oplossing met betrekking tot verantwoord landgebruik. Deelname staat open voor teams bestaande uit vier studenten.Op basis van CV, borging van diversiteit binnen het team en motivatie worden acht teams geselecteerd voor deelname aan de ontwerpdag […]

Sluiting 14-02-2022 Procedure Niet-openbare procedure EU Adviseur Architectuur Lokaal Gemeente Oirschot schrijft in samenwerking met het College van Rijksadviseurs een ontwerpprijsvraag uit voor een stedenbouwkundige visie die de landschappelijke kwaliteiten versterkt en het beste van de mogelijkheden van biobased en natuurinclusief bouwen benut voor de locatie Kemmer-Eindhovensedijk in Oirschot. Ook is de gemeente voor een […]

Sluiting 24-05-2022 Procedure Openbare procedure De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) daagt ondernemers, de creatieve en de innovatieve sector uit om isolatieoplossingen te ontwikkelen die op innovatieve en esthetische wijze bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot van monumentale gebouwen door middel van een innovatiecompetitie die ondernemers uitdaagt nieuwe producten en/of diensten te ontwikkelen voor […]

Sluiting 20-06-2022 Procedure Openbare procedure EU Adviseur Architectuur Lokaal Gemeente Bergen (L) schrijft een ontwerpprijsvraag onder architecten voor het ontwerp van een waterpaviljoen met horecafunctie te Seurenheide. Met de prijsvraag wordt gevraagd om een onderscheidend ontwerpvoorstel voor een nieuw, uniek en tevens functioneel, duurzaam, realiseerbaar en betaalbaar horecapunt in Seurenheide. Het horecapunt vormt een belangrijke […]

Sluiting 02-06-2022 Procedure Niet-openbare procedure Adviseur Architectuur Lokaal Stichting Rondeltappe-Bernoster-Kemmers schrijft een ideeënprijsvraag uit voor de herbestemming van de Afvalkathedraal in De Binckhorst te Den Haag. Deelname staat open voor architecten die op of na 1 januari 2015 zijn ingeschreven in het Nederlands Architectenregister.Op basis van portfolio en motivatie selecteert de jury maximaal vijf architecten […]

Sluiting 08-04-1997 Procedure Besloten De gemeente Amsterdam, Stadsdeel Westerpark (sinds 2010 Stadsdeel West) is op zoek naar een visie voor een nieuw park bij de Westergasfabriek, het toekomstige Westerpark. Voor deelname aan de besloten projectprijsvraag die zij hiertoe uitschrijft zijn de volgende landschapsarchitecten uitgenodigd: Edwin Santhagens (Sant & Co), Adriaan Geuze (West 8), Kathryn Gustafson (Paysage Land), Lodewijk […]

Sluiting 01-01-1998 Procedure Openbare procedure Openbare ideeënprijsvraag met de vraag om een ontwerp voor de ruimtelijke inrichting van de dijkzone bij Neerijnen, waardoor de dijk, het rivierenlandschap en de bestaande kernen weer op elkaar worden betrokken.  Procedure Het programma voor de prijsvraag is opgesteld volgens het model wedstrijdprogramma voor een prijsvraag, zoals beschreven in Kompas. Het streven […]

Sluiting 01-04-1999 Procedure Openbare procedure BNA Kring Zwolle schrijft i.s.m. het Zwolse Architectuur Platform ZAP een openbare ideeënprijsvraag uit met de vraag om een ontwerp voor een locatie-onafhankelijk expositiepaviljoen waarvan de basis in principe wordt gevormd door een zeecontainer van 6×2,4×2,6 meter.  Resultaat Winnende inzending is het plan Huisje kijken, P. Coppenhagen en D. van der Waard. Opdrachtgever BNA […]

Sluiting 31-10-2001 Procedure Besloten Gemeente Amsterdam, projectbureau IJburg, schrijft een meervoudige ontwikkel/ontwerpopdracht uit met de vraag om realisatie van een groot en groots woongebouw in het buitenwater van Steigereiland. Dit Sluishuis wordt een bouwblok van 12 lagen (minimaal 290 woningen waarvan 130 in de sociale huursector) een groot binnenhof, en minimaal 2.000 m2 commerciële voorzieningen […]

Sluiting 07-07-2003 Procedure Niet-openbare procedure Gemeente Utrecht nodigt marktpartijen uit tot het maken van een ontwikkelingsvisie voor het centrumkwadrant van de Utrechtse wijk Overvecht en een bod uit te brengen op de gronden. Gevraagd wordt om rond de 450 woningen aan de locatie toe te voegen en daarnaast kantoren, winkels, parkeervoorzieningen en sociaal/culturele voorzieningen. De opdrachtgever is voornemens de […]

Sluiting 13-10-2006 Procedure Openbare procedure Stadsgewest Haaglanden is op zoek naar een ontwerp voor gestapelde en duurzame woningen op één van de drie gegeven locaties, waarbij aantallen, typen en bouwhoogten vrij zijn. De woningen dienen te beschikken over een buitenruimte en het ontwerp moet aansluiten bij de omringende bebouwing en de omgevingskenmerken van de gekozen locatie. Procedure Het […]

Sluiting 17-12-2009 Procedure Besloten Adviseur Architectuur Lokaal Rivierverruiming in de Overdiepse Polder is één van de maatregelen die zijn opgenomen in de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. In het verlengde van het projectplan Terpenplan Overdiepse Polder, waarbij veel aandacht uitgaat naar de situering van de dijk en situering van, vormgeving en inrichting van de terpen, […]

Sluiting 25-03-2011 Procedure Openbare procedure Gemeente Beek schrijft een ideeënprijsvraag uit voor de duurzame herontwikkeling van locatie Groenewald te Beek. Met deze wedstrijd wil de gemeente Beek architecten / ontwikkelaars uitdagen betaalbare, duurzame, energiearme woningen te ontwerpen in een duurzame en hoogwaardige openbare ruimte, waarbij ook de principes van cradle to cradle (C2C) dienen te […]

Sluiting 31-03-2014 Procedure Openbare procedure De gemeente Eindhoven nodigt architecten en aannemers uit een bijdrage te leveren aan een digitaal Droomhuisboek voor geïnteresseerden in zelfbouw in Waterrijk (Meerhoven). Architecten en aannemers kunnen hun ontwerpen inzenden tot en met 31 maart 2014. De gemeente toetst daarna alle inzendingen aan de bouwregels en eisen van welstand. Het Droomhuisboek […]

Sluiting 03-03-2014 Procedure Openbare procedure Het Stimuleringsfonds voor Architectuur organiseert een openbare ideeënprijsvraag (er is geen sprake van een voorselectie op basis van het portfolio zoals bij de Vlaamse Open Oproep). Het Stimuleringsfonds roept ontwerpers op om ontwerpen onderzoek te doen naar herbestemming van Rijksvastgoed in een van de volgende regio’s: Den Haag, De Achterhoek […]

Sluiting 27-06-2014 Procedure Openbare procedure Materiaalfonds voor Beeldende Kunst en Vormgeving, Stichting DOEN en Het Nieuwe Instituut schrijven een prijsvraag uit voor een uitgewerkt idee dat nog niet hoeft te zijn uitgevoerd en waar een onderzoeksvraag aan verbonden is. Deelname staat open voor in Nederland werkende beeldend kunstenaars, vormgevers,  modeontwerpers en architecten en voor studenten […]

Sluiting 04-07-2014 Procedure Openbare procedure NS en Eneco schrijven een prijsvraag uit voor het ontwerp van de buitenkant van een trein waaruit vooral straalt  treinreizigers vanaf 2018 volledig klimaatneutraal reizen. Met groene stroom opgewekt uit windenergie. Deelname staat open voor startende ontwerpers, zelfstandig of studerend. Het winnend ontwerp komt op een trein te staan die […]

Sluiting 17-10-2016 Procedure Openbare procedure Adviseur Phidias Dichterbij schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerp van de herontwikkeling van het Mikado-terrein te Horst met accommodatie voor 50 tot 65 cliënten die intensieve zorg behoeven. Het ontwerp moet gebaseerd zijn op ‘zorg 2.0’, niet een standaard zorgconcept. Deelnemers zijn vrij om ‘zorg 2.0’ op een eigen […]